Pasirinkite savo kalbą

Mūsų įmonės atestuoti specialistai yra įsisavinę ir sėkmingai taiko Prancūzijos kompanijos „Petroseal“ sukurtą, ištobulintą ir pramonėje įdiegtą greitą praleidimų per flanšų sujungimus, įvairią armatūrą ir vamzdynus sandarinimo technologiją.

Pagrindiniai šios technologijos privalumai:

  • Nestabdomas gamybos procesas.
  • Nemažinami technologiniai parametrai.
  • Išlaikomas perdirbimo našumas.
  • Sumažinami energijos nuostoliai.
  • Užtikrinama techninio personalo sauga.
  • Sumažinama rizika užteršti aplinką.
  • Užtikrinamas patikimas įrangos darbas iki planinio remonto.

Sandarinimo technologijos esmė yra aplink praleidimo vietą sumontuoti tam tikros konstrukcijos apkabą, į kurios vidų užpumpuojamas specialus hermetikas. Tinkamai parinktos ir panaudotos medžiagos užtikrina visišką sandarumą. Apkaba su hermetiku demontuojama tik planinio remonto metu.Ši technologija naudojama oro, vandens, garo, deguonies, vandenilinių, naftos ir gamtinių dujų, angliavandenilių ir jų mišinių, įvairių rūgščių ir kitų medžiagų nuotėkių sandarinimui, esant darbinei terpės temperatūrai nuo minus 180°C iki plius 700°C ir slėgiui – iki 250 bar.