Naujienos

2013-01-07

Naujos apsauginių vožtuvų techninės priežiūros technologijos sukūrimas

UAB “Techninių projektų serviso centras“ pradėjo įgyvendinti investicinį projektą, kurio metu bus sukurta infrastruktūra, reikalinga novatoriško apsauginių vožtuvų techninės priežiūros realiuoju laiku technologijos sukūrimui, taip pat esamų inžinerinių paslaugų tobulinimui bei naujos apsauginių vožtuvų konstrukcijos sukūrimui. Šiuo metu pramonės įmonės apsauginių vožtuvų techninės priežiūros ir remonto darbus vykdo netinkamai, atlikdamos juos reguliariai, pagal nustatytus normatyvus, neanalizuodamos vykdomų darbų veiksmingumo. Tai lemia neefektyvų įmonės veiklos kaštų panaudojimą bei ekologiškos veiklos principų nepaisymą. Apsauginių vožtuvų techninės priežiūros realiu laiku technologijos sukūrimas apima apsauginio vožtuvo koto ir jo gaubto konstrukcijos pakeitimą, testavimo stendo sukūrimą. Numatoma, kad sėkmingai įgyvendintas projektas išspręs įmonių apsauginių vožtuvų techninės priežiūros ir remonto darbų vykdymo efektyvumo ir veiksmingumo problemas. Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2014.07.31

Atgal